12/11/2010: LA SPEZIA, I PROVA GIOVANI: SCHIAVINA NEI 32, BENE VILLANI E CROCE

12/11/2010: LA SPEZIA, I PROVA GIOVANI: SCHIAVINA NEI 32, BENE VILLANI E CROCE